Landelijke huurprijsstijging opnieuw minder dan 5 procent

De gemiddelde landelijke vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector is in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw met 4,9 procent gestegen. Dat meldt Pararius.


 

De landelijke prijsstijging lijkt sinds vorig kwartaal af te zwakken: toen steeg de huurprijs voor het eerst in drieënhalf jaar met minder dan 5 procent. Die trend zet nu door. Nieuwe huurders betaalden per vierkante meter gemiddeld € 16,33 per maand.

Tekst gaat verder onder de grafiek

In grote steden als Rotterdam, Utrecht en Eindhoven stegen de prijzen harder: de huurprijzen namen hier met ten minste 7,5 procent toe. Ook in enkele randgemeenten zitten de prijzen nog altijd in de lift.

Randstadprijzen in Eindhoven

Van de vijf grootste steden in Nederland stegen de prijzen in Eindhoven het hardst. Daar betaalden nieuwe huurders zo’n € 14,94 per vierkante meter per maand, een stijging van 9,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018.

De gemiddelde vierkantemeterprijs van vrijesectorhuurwoningen in Eindhoven komt daarmee steeds dichter bij de vierkantemeterprijs van de vier duurste Nederlandse steden Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

In Den Haag betaalden nieuwe huurders ongeveer 1 euro per vierkante meter meer. Dat verschil was in het eerste kwartaal van 2018 nog € 1,50.

Grootse bouwplannen

Buiten de Randstad is Eindhoven inmiddels een van de duurdere steden. “Eindhoven valt binnen een van de vijf regio’s waar de woningnood het grootst is”, verklaart Jasper de Groot, directeur van Pararius. “Het is dus logisch dat op Pararius een huurprijsstijging in Eindhoven zichtbaar is. En niet voor niets heeft de provincie Brabant grootse bouwplannen.”

In 2018 zijn er plannen gemaakt voor de bouw van zo’n 128.000 woningen, die tot aan 2030 in de woningbehoefte moet voorzien. Het Stedelijk Gebied Eindhoven is bovendien een van de regio’s waar Het Rijk een versnelde woningbouw wil realiseren. Tot 2024 komen er daarom zo’n 27.000 woningen bij. 

Prijzen in grote steden in verschillende mate gestegen

Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht namen de prijzen het afgelopen kwartaal toe. De stijging was het kleinst in Den Haag: daar stegen de prijzen met 4,7 procent naar € 15,96 per vierkante meter per maand. In Rotterdam en Utrecht was de stijging groter: daar betaalden nieuwe huurders respectievelijk 8,6 procent (€ 16,29) en 7,6 procent (€ 17,27) meer ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

 

Succes nekt regeling duurzame huurwoningen

Woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders maken massaal gebruik van de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt zoveel aanvragen te hebben ontvangen dat is besloten om inschrijving voor de regeling per 1 juli stop te zetten. De belastingkorting stond in het regeerakkoord en is bedacht om grote verhuurders, met minimaal 50 huurwoningen, te helpen om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Het ministerie zegt dat er dagelijks voor 1,5 à 2 miljoen euro wordt aangevraagd.

Bron: nos.nl

Amsterdam

In Amsterdam was de prijsstijging gematigder. Daar namen de prijzen toe met 3,6 procent naar een gemiddelde vierkantemeterprijs van € 23,28 per maand. “De prijzen zijn gemiddeld hoger, maar een stijging van 3,6 procent ligt ruim onder het Nederlands gemiddelde”, zegt De Groot.

Sterkere huurprijsstijging in gebieden nabij grote steden

Het aantal inwoners van Nederlandse steden groeit hard. De bevolkingsgroei was, in verhouding tot het aantal inwoners, het sterkst in kleinere gemeenten in de buurt van deze grote steden. Die ontwikkeling geeft een verklaring voor de prijsstijging die op Pararius zichtbaar is. De huurprijzen van woningen in de grote steden stijgen aanzienlijk minder hard dan de huurprijzen van woningen in perifere gebieden.

In Haarlem bijvoorbeeld, nam de gemiddelde vierkantemeterprijs met 11,2 procent toe naar € 18,89 per maand. In Almere - net als Haarlem een stad in de buurt van Amsterdam - stegen de prijzen zelfs met 15,2 procent naar € 13,78.

Tekst gaat verder onder het kaartje

Trend ook provinciaal zichtbaar

Op provinciaal niveau is een duidelijk verschil in procentuele stijging te zien. In de Randstadprovincies namen de prijzen toe, maar in Flevoland, Zeeland en Gelderland werden de grootste prijsstijgingen gemeten. De absolute prijzen komen daar echter nog niet in de buurt van de Randstadprovincies.

Bekijk meer cijfers over huurwoningen op de website van Pararius.

Bron: Pararius