Te koop: Van Cosselaerstraat, 6286 AT Wittem

€ 153.329,- v.o.n.
Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 665 m²
Aanvaarding In overleg

Notitie

Algemeen

Ook worden er in nieuwbouwplan Partij Oost zelfbouwkavels aangeboden. De kavels variëren in oppervlakte van 365 m² tot 905 m², daardoor is er voor eenieder een maat naar keuze beschikbaar. Het merendeel van de kavels ligt aan de oostzijde van het plan en deze kavels beschikken over een vrij uitzicht over de velden richting Wahlwiller en Mechelen.

Het plangebied is direct gelegen tegen de begren... Meer informatie
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Bouwgrond
    Status Beschikbaar
    Aangeboden sinds Donderdag 24 februari 2011
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 05398
Koopsom € 153.329,- v.o.n.
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 24 februari 2011
Laatste wijziging Woensdag 17 februari 2016
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 665 m²

Omschrijving

Ook worden er in nieuwbouwplan Partij Oost zelfbouwkavels aangeboden. De kavels variëren in oppervlakte van 365 m² tot 905 m², daardoor is er voor eenieder een maat naar keuze beschikbaar. Het merendeel van de kavels ligt aan de oostzijde van het plan en deze kavels beschikken over een vrij uitzicht over de velden richting Wahlwiller en Mechelen.

Het plangebied is direct gelegen tegen de begrenzing van de rode contour om Partij (vastgesteld in het contourenbeleid van de Provincie). Buiten deze contouren mag, behoudens uitzonderingen, niet meer gebouwd worden. Een deel van de tuinen van de zelfbouwkavels ligt buiten de rode contour, hierop mogen geen (bij)gebouwen of bouwwerken worden gerealiseerd. Hierdoor zullen de prachtige vergezichten vanaf de zelfbouwkavels nog meer behouden blijven.

De woningbouw dient plaats te vinden met toepassing van het gemeentelijk beleid ten aanzien van duurzaam bouwen. Voor de woningen moet worden uitgegaan van een verbeterde energieprestatie. De EPC mag maximaal 0,6 bedragen.

Op de inrichtingsschets staat weergeven hoe de omvang en situering van de te bouwen woningen dient te worden gerealiseerd. Voor het bouwen van de woningen gelden de volgende regels:
• De woningen dienen in de op inrichtingsschets aangegeven bouwblokken (rood) te worden gesitueerd.
• De goothoogte bedraagt maximaal 4,5 meter
• Erkers mogen 1,5 meter voor de voorgevelrooilijn komen mits de erker niet breder is dan 60% van de voorgevelbreedte
• Het bouwvlak mag geheel worden bebouwd en er mag maximaal één woning gerealiseerd worden.
• De voorgevel zal in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens worden gebouwd
Voor bijgebouwen gelden de volgende regels:
• Bijgebouwen mogen in het met een dikke lijn omkaderde rode vlak, dan wel in het gele vlak worden gesitueerd
• De gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 40% van de bij de woning behorende gronden, met dien verstande dat de totale bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan 70 m²
• In de tuinen, aangeduid als het donkergroene vlak, is het oprichten van bijgebouwen niet toegestaan. Dit deel tuin is bestemd als “tuin met landschappelijke waarden”
• Er dient één zijerf onbebouwd te blijven
• Bijgebouwen mogen ten hoogste in 1 bouwlaag worden gebouwd waarvan de goothoogte lager of gelijk is aan de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw
• Bijgebouwen mogen plat of met een kap van ten hoogste dezelfde dakhelling als het hoofdgebouw worden afgedekt

Ook zijn er op aanvraag een aantal documenten digitaal beschikbaar:
• Ruimtelijke onderbouwing (volledig)
• Projectbesluit
• Verkennend bodemonderzoek
• Fundering/sonderingonderzoek
• Plankaart
• Algemene voorwaarden uitgifte onroerende zaken gemeente Gulpen-Wittem
• Beeldkwaliteitsplan
Indien u deze wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen.

In het nieuwbouwplan mag welstandsvrij gebouwd worden. De gemeente doet een handreiking voor de woningen ter plaatse door middel van het beeldkwaliteitsplan. Voor de invulling wordt er van uitgegaan dat de opdrachtgevers met een gekwalificeerde architect zullen werken. Voor de woningen moet door goede detaillering van de beeldbepalende delen kwaliteit afleesbaar zijn en de onderlinge samenhang in het straatbeeld waarborgen. De landelijke omgeving en de relatie met het landschap moet door de materiaalkeuze versterkt worden. Het ontwerp moet refereren aan traditionele ambachtelijke architectuur. Geprofileerde dakranden en overstekken, ingetogen materiaalkeuze en goed vormgegeven entreepartijen en erkers vormen de basis voor deze architectuurtypologie. De beeldkwaliteit wordt door de navolgende zes actiepunten bepaald:
• Gevelindelingen in heldere verhoudingen die geïnspireerd zijn door een herkenbaar verhoudingenschema
• Woongebouwen die contact hebben met de “aarde” en onderlinge samenhang en harmonie hebben
• Kwalitatief hoogwaardig metselwerk in streekgebonden kleurstellingen (aardekleuren en dakvlakken uitgevoerd in gebakken materiaal)
• Vormgegeven en geprofileerde entree partijen en voordeuren
• Geprononceerde daklijsten, dakvormen en dakkapellen in de schaal en maat van de gevelverhoudingen
• Ingetogen en toevoegingen d.m.v. erkers, uitbouwen en luifels

Kavel 22
Perceel 365 m2
Globale afmetingen: frontbreedte 22 meter, achterzijde 4 meter, gemiddelde lengte 27 meter
Koopprijs € 88.697,-

Kavel 23
Verkocht

Kavel 24
Verkocht

Kavel 25
Perceel 905 m2
Globale afmetingen: breedte gemiddeld 17 meter, lengte gemiddeld 52,5 meter
Koopprijs € 188.504,-

Kavel 26
Verkocht

Kavel 27
Perceel 735 m2
Globale afmetingen: breedte gemiddeld 17 meter, lengte gemiddeld 44 meter
Koopprijs € 153.329,-

Kavel 28
Verkocht

Kavel 29
Verkocht

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Recent bekeken